Ohjeita kasteelle tulijoille

Kuka voidaan kastaa

Seurakunnassamme noudatetaan Raamatun mallin mukaista kastetapaa, jossa kaste toimitetaan uskoon tulleille ja se tapahtuu niin sanottuna upotuskasteena. Edellytämme siis, että kasteelle tuleva henkilö uskoo Jeesukseen henkilökohtaisena vapahtajanaan ja haluaa itse tulla kasteelle. Oletamme lisäksi, että kasteelle tuleva pyrkii elämään kristillisen moraalin mukaisesti. 

Miten kasteelle pääsee

Kasteelle voi ilmoittautua seurakuntamme työntekijöille tai vanhimmiston jäsenille. Jos et tiedä yhtäkään heistä, voit kysyä keltä tahansa seurakuntalaiselta, niin he ohjaavat sinut oikean henkilön luokse. Seurakunnan työntekijä tai vanhimmiston jäsen kertoo sinulle, koska seuraava kastetilaisuus on, tai jos siitä ei ole vielä päätetty, he ottavat henkilötietosi ylös ilmoittaakseen sinulle myöhemmin kastetilaisuuden ajankohdan. 

Miten kasteelle pitää valmistautua

On hyvä, että valmistaudut kasteelle tuloon rukoillen. Kasteelle ilmoittautumisen yhteydessä olet saanut kastepaketin, jossa on seurakuntamme jäsenlomake ja Tampereen Helluntaikirkkoseurakunnan jäsenhakemuslomake sekä mahdollisesti muuta informaatiota. Täytä lomakkeet, ennen kuin tulet kasteelle, ja tuo ne mukanasi kastetilaisuuteen. Jos et ole saanut kyseistä kastepakettia ilmoittautumisen yhteydessä, saat sen kastetilaisuudessa, jolloin voit täyttää lomakkeet vasta siellä. 

Kastettavien on tultava kastetilaisuuteen (yleensä siis osoitteeseen Aleksanterinkatu 18) tuntia aikaisemmin kuin varsinainen kastetilaisuus alkaa. Kastettavat kokoontuvat vajaan tunnin kestävään tiedotus- ja rukoushetkeen, jossa annetaan ohjeita illan kulkuun. Sekä naisilla että miehillä on tukena myös kasteavustajat, jotka ovat kastettavien mukana koko tilaisuuden ajan. 

Ota kastetilaisuuteen mukaan pyyhe ja vaihtoalusvaatteet. Kastepuku annetaan käyttöösi seurakunnan puolesta. Kasteen aikana käytössä olevan alusvaatekerran on syytä olla vaalea, sillä kastepuvun kastuessa tummat alusvaatteet näkyvät läpi. 

Miten kaste tapahtuu

Kaste suoritetaan seurakuntamme pääsalissa puhujalavan takana olevassa kastealtaassa (ja joissakin erikoistapauksissa muuallakin, kuten seurakuntamme leirikeskuksessa). Joka tapauksessa kaste suoritetaan paikassa, jossa on riittävästi vettä, että upotuskaste voidaan suorittaa. 

Kastetilaisuudessa, ennen kastehetkeä, kastettavat tai ainakin osa heistä kertoo henkilökohtaisen todistuksen uskostaan. Kastehetkeä edeltävässä tiedotustilaisuudessa sovitaan, ketkä saavat käyttää tämän puheenvuoron. 

Hetki, jolloin sinut kastetaan, valokuvataan seurakuntamme kuvaajan toimesta. Valokuva toimitetaan sinulle myöhemmin postissa. Puhujakorokkeelle ei saa tulla muita kuvaajia, joten voit informoida tilaisuuteen tulevia läheisiäsi ja ystäviäsi, että ottavat kuvia esimerkiksi parvekkeelta, josta on hyvä näkyvyys kastealtaalle. 

Kasteen jälkeen

Kasteen jälkeen olet Tampereen Helluntaiseurakunnan jäsen. Toivomme, että koet seurakunnassa Jeesuksen rakkautta ja uskovien yhteyttä ja löydät palvelutehtävän, jossa voit palvella Jumalaa Hänen sinulle antamillaan lahjoilla. Kastetilaisuudessa sinulle annetaan lista seurakuntamme työntekijöistä ja eri toimintamuotojen vastuuhenkilöistä, joihin voit ottaa yhteyttä kaikissa hengellisen elämäsi sekä seurakuntaan ja sen toimintaan liittyvissä asioissa. 

Tervetuloa Jumalan perheeseen yhdessä rakentumaan uskossa ja palvelemaan Vapahtajaamme!

Helluntaikirkko

Helluntaiherätyksessä on käynnissä muutosprosessi, jonka tuloksena on Helluntaiherätyksen siirtyminen uskonnonvapauslain mukaiseksi uskonnolliseksi yhdyskunnaksi nimeltään Suomen Helluntaikirkko. Siksi Tampereellekin on perustettu yhdyskuntaseurakunta (Tampereen Helluntaiseurakunta), joka kuuluu kyseiseen valtakunnalliseen Suomen Helluntaikirkkoon.

Täyttäessäsi Helluntaiseurakunnan jäsenhakemuslomakkeen, liityt uskonnonvapauslain mukaiseen uskonnolliseen yhdyskuntaan. Väestörekisterissä uskonnollinen yhdyskuntasi tulee tällöin olemaan Suomen Helluntaikirkko. 

Jos et ole Suomen kansalainen, täyttämääsi lomaketta ei lähetetä Suomen, eikä minkään muunkaan maan, väestörekisteriin; lomake jää seurakuntamme arkistoon. 

Liittyessäsi Helluntaikirkkoon sinut siirretään automaattisesti pois luterilaisen tai ortodoksisen seurakunnan jäsenyydestä. Muista uskonnollisista yhdyskunnista sinun tulee erota itse; Helluntaikirkon yhdyskuntajärjestyksen mukaan henkilö ei voi kuulua yhtä aikaa muuhun uskonnolliseen yhdyskuntaan. Eroamista varten on olemassa väestörekisterikeskuksen lomake (lomake Vrk 1.70a), jota voit pyytää seurakuntamme toimistosta. 

Jos olet 15-17-vuotias, voit liittyä uskonnolliseen yhdyskuntaan eli Helluntaikirkkoon samalla lomakkeella kuin täysi-ikäisetkin, mutta tarvitset siihen kaikkien huoltajien suostumuksen. Sitä varten on olemassa oma Väestörekisterikeskuksen lomake (lomake Vrk 1.69a). Jos et saanut sitä ilmoittautumisen yhteydessä, voit pyytää sitä kastetilaisuudessa tai seurakuntamme toimistosta.

Jos sinulla on alle 18-vuotiaita lapsia, voit ilmoittaa heidät lapsijäseniksi Helluntaikirkkoon, mutta 12-vuotta täyttäneiltä lapsilta on saatava siihen kirjallinen lupa. Sitä varten on olemassa oma väestörekisterikeskuksen lomake (lomake Vrk 1.68a). Jos et saanut sitä ilmoittautumisen yhteydessä, voit pyytää sitä kastetilaisuudessa tai seurakuntamme toimistosta. Liittämiseen tarvitaan kaikkien huoltajien allekirjoitus, paitsi alle 1-vuotiaan tapauksessa riittää huoltajana toimivan äidin allekirjoitus, jos lapsen liittämisestä ei toisen huoltajan kanssa kyetä sopimaan. 

Seurakunnan varsinaiseen hengelliseen jäsenyyteen tullaan kuitenkin aina henkilökohtaisen uskon ja kasteen kautta. Lapsijäsenyyden tavoitteena on luoda mahdollisuus pitää yhteyttä helluntaiperheiden lapsiin ja nuoriin, kun järjestämme esimerkiksi seurakuntaleirejä tai muuta lasten ja nuorten toimintaa. Jos lapsijäsen ei täysi-ikäiseksi tultuaan ole itse liittynyt kasteen kautta seurakuntaan, hänet poistetaan Helluntaikirkon jäsenyydestä.

Lisätietoja uskonnolliseen yhdyskuntaan liittymisestä maistraatin sivuilla.