Seurakunnalliset toimitukset

Avioliittoon vihkiminen

Ennen vihkimistä toimitetaan avioliiton esteiden tutkinta. Siten varmistetaan, että avioliitto on lain mukaan sallittu. Esteettömyystodistus kannattaa hankkia vähintään kaksi kuukautta ennen häitä. Se annetaan vihkijälle ensimmäisessä tapaamisessa. Huomioitavaa on, että jos toinen puolisoista on ulkomaalainen, esteiden selvittely voi kestää viikkoja. Lisäksi vihkiparin on ilmoitettava vihkijälle, mitkä sukunimet puolisot ottavat käyttöönsä.

Jos molemmat tai toinen vihittävistä kuuluu Suomen Helluntaikirkkoon, on mahdollisuus saada oman seurakunnan pastori toimittamaan vihkiminen (mikäli hänellä on Suomen Helluntaikirkon kautta saatu vihkimisoikeus). Pastori haluaa tavata paria 3–5 kertaa ennen vihkimistä/avioliittoon siunaamista. Näissä tapaamisissa keskustellaan avioliitosta ja häistä. 

Siviilivihkiminen tapahtuu Tampereen Maistraatissa, jossa päällikkö ja henkikirjoittaja toimittavat siviilivihkimisiä. Virka-aikana ja virkapaikalla suoritettava vihkiminen on maksutonta.

Hääjuhla järjestetään erikseen. Seurakunnan pastori suorittaa avioliiton siunaamisen.

Tilavaraus on tehtävä hyvissä ajoin seurakunnan toimistoon silloin, kun hääjuhla pidetään Tampereen Helluntaiseurakunnalla.

Hautajaiset

Hautaus toimitetaan yleistä kristillistä hautaustapaa noudattaen. Helluntaiseurakunnan jäsenen kuolemasta ilmoitetaan helluntaiseurakuntaan, sillä tämän tiedon saaminen on ainoastaan omaisten yhteydenpidon varassa.

Paras tapa hoitaa hautausjärjestelyt on ottaa yhteyttä hautaustoimistoon. Seurakunnan pastorit hoitavat hautaan siunaamisen. Siunaustilaisuus suunnitellaan yhteistyössä omaisten kanssa. Pastori voi auttaa musiikin ja kanttorin järjestämisessä. Jos muistotilaisuus pidetään seurakunnan tiloissa, siitä on tehtävä tilavaraus seurakunnan toimistoon.

Kaste

Seurakunnassa noudatetaan raamatullista kastekäytäntöä, jonka mukaan se on tarkoitettu uskoontulleille Jeesuksen opetuslapsille. Kasteen edellytyksenä on henkilökohtainen usko Jeesukseen ja kristillisen elämäntavan vaaliminen. Kastetapana on upotuskaste.

Kastettava liitetään samalla seurakunnan jäseneksi. Kasteelle pyrkijän on keskusteltava ensin seurakunnan pastorin tai vanhimman kanssa. Ohjeita kasteelle tulijoille löytyy tästä linkistä »

Lapsen siunaaminen

Sylilapsen siunaaminen tapahtuu joko seurakunnassa tai kodissa. Evankeliumeissa kerrotaan, kuinka Jeesus otti lapsia syliin ja siunasi heitä. Tämän esimerkin mukaisesti seurakunnan pastorit tai vanhimmat siunaavat sylilapset. Näin vanhemmat tunnustavat tarvitsevansa seurakunnan esirukousta, siunausta ja tukea lapsen kasvatuksessa.

Jos sylilapsen siunaaminen tapahtuu jumalanpalveluksen yhteydessä, siitä on sovittava etukäteen. Seurakunnan puolesta annetaan lahja ja siunaustodistus.