Diakonia

Diakonia palvelee erityisesti niitä seurakuntalaisia, joita ei muilla työmuodoilla tavoiteta.

Hyvällä sydämellä -diakoniahanke

Olemme mukana ESR+ -rahoitteisessa Suomen Helluntaikirkon Hyvällä sydämellä -hankkeessa, joka on suunnattu erityisesti työttömille vähävaraisille ja heidän perheilleen. Hanke kattaa koko Suomen ja sen käytännön toteuttajina on yli 100 helluntaiseurakuntaa ja kolme järjestöä.

Voit olla hankkeeseen liittyen yhteydessä sähköpostilla osoitteeseen diakonipalvelut[@]tamperehelluntai.fi. Toimistomme ei vastaa hankkeeseen liittyviin kysymyksiin.

Diakonia

Diakonia palvelee erityisesti niitä seurakuntalaisia, joita ei muilla työmuodoilla tavoiteta. Tampere ja Pirkkala on jaettu diakonia-alueisiin. Lähes jokaisella alueella on vähintään yksi diakoni. Tarvittaessa voit tiedustella diakonien puheenjohtajalta tai seurakunnan toimistosta, kuka on oman alueesi diakoni.

Ikääntyneet ja sairaat

Diakonit palvelevat kaikkia seurakuntalaisia, erityisesti ikääntyneitä, sairaita ja muita, jotka eivät pääse mukaan säännölliseen seurakuntayhteyteen. Diakoni palvelee oman alueensa ikääntyneitä ja sairaita kotikäynneillä. Diakonit jakavat ehtoollista kotikäynneillä, sairaaloissa, hoitokodeissa ja seurakunnan tilaisuuksissa.

Avustus

Diakonialla pyritään tukemaan seurakuntalaisten elämänhallintaa ohjaamalla apua tarvitsevia kestävän avun piiriin. Akuuteissa tarpeissa seurakunnan toiminnan piirissä olevia tuetaan ”ruokakassilla”.

Koti- ja sairaalakäynnit

Omaisten pyynnöstä tai tarpeen mukaan diakonit vierailevat kodeissa, sairaaloissa tai muissa laitoksissa, joissa he pyynnöstä jakavat ehtoollista. Diakonit tekevät tervehdyskäyntejä lähinnä yli 70-vuotiaiden seurakuntalaisten koteihin. Sen lisäksi he tukevat ja auttavat seurakunnan vanhuksia käytännön asioiden järjestelyissä.

Myös pastorit ja vanhimmat voivat tehdä koti- ja sairaalakäyntejä. Pastori voi antaa sielunhoidollista tukea seurakuntalaiselle ja tämän perheelle sairauden tai elämänkriisien keskellä.

Syntymäpäivät

Seurakunnan edustaja (vanhin, diakoni tai pastori) tulee mielellään yli 70-vuotiaiden syntymäpäiväjuhliin ja seurakunnan puolesta annetaan lahja. Seurakunta lähestyy etukäteen merkkipäiviään viettäviä kotiin lähetettävällä kirjeellä.

Diakonien puheenjohtaja

Jukka Similä, diakonipalvelut[@]tamperehelluntai.fi