Tampereen Helluntaiseurakunnan ja Vapaakirkkoseurakunnan tiedote

Tampereen Helluntaiseurakunnan ja Tampereen Vapaakirkkoseurakunnan johtajisto on saanut yhteydenottoja koskien tammikuussa julkaistavaa paikallista Turvallinen seurakunta -lausuntoa. Huolen taustalla on Silta-lehden mediajulkaisun kautta saatava käsitys, että lausunto olisi tehty tukemaan sateenkaariliikettä. Tästä ei kuitenkaan lausunnossa ole kyse.

Ajatus paikallisesta lausunnosta syntyi, kun seurakuntien välisissä keskusteluissa huomattiin, miten erilainen teologia eri seurakunnilla on koskien ihmisen sukupuolisuutta ja seksuaalisuutta. Helluntaikirkko ja Vapaakirkko allekirjoittavat niin sanotun perinteisen seksuaalietiikan ja avioliittokäsityksen, eivätkä katso voivansa muuttaa sitä. Tampereen Helluntaiseurakunta ja Vapaakirkkoseurakunta haluavat sitoutua edustamiensa kirkkojen perinteiseen linjaan.

Erilaisista teologisista näkemyksistä huolimatta löysimme myös yhteistä tahtotilaa. Lausunto koskee sitä aluetta, jolla olemme samaa mieltä. Tämä liittyy jokaisen ihmisen kunnioittavaan kohtaamiseen. Kukin osallistujataho toivoi seurakunnan tilaisuuksien olevan sellaisia, joihin jokainen voi kokea itsensä tervetulleeksi, sen sijaan, että kokisi itsensä ei-toivotuksi. Lausunto kattaa laaja-alaisesti kunnioittavaan kohtaamiseen liittyvää toimintatapaa.

Lausunnossa huomioidaan, että kullakin taholla on täysi oikeus pitää esillä omia uskonnollisia vakaumuksiaan. Se ei ota kantaa kirkkojen teologisiin eroihin, eikä erilaisiin käytäntöihin tai projekteihin. Kukin kirkko muotoilee teologiansa, julistuksensa ja toimintansa vapaasti parhaan ymmärryksensä mukaan. Lausunnon ydin on muistuttaa seurakuntien roolista positiivisen ja rakkaudellisen ilmapiirin luojina tämän päivän maailmassa. Näemme asian tärkeäksi ajassa, jossa sosiaalinen media ja politisoituminen aiheuttaa jakautumista. Seurakuntiemme toimintatapa rakentuu kunnioittavalle kohtaamiselle. Tämän halusimme sanoittaa ja tästä olemme Tampereen eri seurakunnissa samaa mieltä joistakin eroavaisuuksistamme huolimatta.

 

Tampereella 19.1.2023
Tampereen Helluntaiseurakunnan puolesta Petteri Arasalo
Tampereen Vapaakirkkoseurakunnan puolesta Antti Hietamäki

Lausunto Turvallisesta seurakunnasta

Me allekirjoittaneet seurakunnat ja muut kristilliset yhteisöt Tampereella noudatamme Raamatusta nousevan kultaisen säännön periaatetta erilaisten näkemysten ja erilaisuuden kohtaamisessa. Tahdomme edistää seurakuntien ja muiden kristillisten yhteisöjen turvallisuutta siltä pohjalta, että jokainen on kristillisen opin mukaisesti arvokas Jumalan kuva.  Toivotamme kaikki tervetulleiksi kohtaamaan toisiamme.

Seurakunnissamme ja muissa kristillisissä yhteisöissämme:
● Kunnioitamme itsemme ja toistemme fyysisiä ja henkisiä rajoja.
– Kunnioitamme jokaisen yksityisyyttä ja lähestymme arkoja aiheita hienotunteisesti.
– Kunnioitamme jokaisen vakaumusta ja omaa ajattelua myös uskonkysymyksissä silloinkin, kun itse pitäydymme seurakuntiemme ja yhteisöjemme mukaisissa käsityksissä.
– Emme hyväksy henkistä tai hengellistä väkivaltaa.
– Kiinnitämme huomiota asialliseen kielenkäyttöön.

● Kohtaamme jokaisen tuomitsematta ja olemme valmiita oppimaan toisiltamme uutta.

● Tarkastelemme ennakkoluulojamme kriittisesti ja kunnioitamme jokaista ilman yleistäviä tai määritteleviä oletuksia, jotka liittyvät ulkonäköön, seksuaalisuuteen, sukupuoleen, siviilisäätyyn, kansallisuuteen, etnisyyteen, uskontoon, arvoihin, terveyteen tai toimintakykyyn.

● Jos rasismia, häirintää tai muuta epäasiallista kohtelua tapahtuu, puutumme siihen.

Tampereen adventtiseurakunta
Tampereen ev.lut. seurakunnat
Tampereen Helluntaiseurakunta
Tampereen metodistiseurakunta
Tampereen vapaakirkkoseurakunta
Toivon portti -seurakunta
Pelastusarmeija, Tampereen osasto
Tampereen Pyhän Ristin seurakunta, Katolinen kirkko Suomessa
Tampereen ortodoksinen seurakunta
Sinapinsiemen ry