(In English below)

Päivitetty 30.7.2020

Tampereen Helluntaiseurakunnan tiedote

Seurakuntamme on toistaiseksi avoinna yleisölle. Olet tervetullut tilaisuuksiin terveenä. Tapahtumissa huomioidaan turvaohjeet. Huomaa kuitenkin, että voit hyvällä omallatunnolla osallistua netin kautta jumalanpalvelukseen, jos koet epävarmuutta fyysisestä osallistumisesta tai kuulut riskiryhmään.

Nettilähetykset jumalanpalveluksista jatkuvat. Seurakunta tuottaa edelleen runsaasti mediasisältöä. Seuraathan meitä sosiaalisessa mediassa (Facebook, Instagram, Youtube) ja nettisivuilla.

Jumalanpalvelusten avaaminen on mahdollista Valtioneuvoston ja THL:n tuoreiden ohjeiden mukaan, huomioiden turvarajat sekä mahdolliset tulevat muutokset, jos tautitilanne pahenee. Rukoilemme Jumalan varjelusta kokoontumistemme ylle.

Viranomaisten päivitetyt ohjeet.

Näin pidämme tilaisuuden turvallisena Tampereen Helluntaiseurakunnassa:

• Emme tule tilaisuuteen, jos meillä on hengitystieoireita.
• Noudatamme turvaetäisyyksiä ja huolellista käsihygieniaa.
• Jätämme joka toisen penkkirivin tyhjäksi ja kaksi tyhjää istuinta itsemme ja muiden väliin.
• Istumme vierekkäin vain kanssamme samassa taloudessa asuvien henkilöiden kanssa.
• Tulemme saliin vasta kun olemme desinfioineet kätemme.
• Emme käytä naulakoita, mutta sosiaalitilat ovat avoimia.
• Emme pidä kahvitusta alakerrassa.
• Emme sulje tai avaa salin ovia (yksi ovista on koko ajan auki).
• Emme laula yhteislauluja.

Näin pidämme lasten toiminnot turvallisina:
• Tulemme mukaan vain täysin terveenä.
• Rajaamme illan Skidikirkon osallistujamäärän: Ylisallin mahtuu 6−11-vuotiaita 30 ja kellarisaliin 3−5-vuotiaita 15. Skidijumiksen osallistujamäärää ei rajoiteta.
• Käytämme käsidesiä tullessa ja ennen askartelua ja leikkiä tai toimintapisteen vaihtuessa. Ennen Skidikirkkoa myös pesemme kädet.
• Huolehdimme turvaetäisyyksistä jonoissa ja siirtymisissä sekä väljentämällä istumapaikkoja aloituksessa ja ryhmissä tai toimintapisteissä.
• Emme leiki leikkejä, jotka vaativat fyysistä kontaktia.
• Emme laula yhdessä emmekä syö mitään Skidijumiksessa tai Skidikirkossa.
• Muistutamme toisiamme oikeasta yskimistekniikasta.

Nettilähetykset – nettisivuilla tai Youtubessa

Su klo 11 Jumalanpalvelus Live (tulkkaus vain paikanpäällä)

Tilaisuudet seurakunnalla

Su klo 11 Jumalanpalvelus
Su klo 17 Kesäkirkko
Su klo 17 English Service
La klo 19 Lost & Found
Ti klo 19 Seurakunta rukoilee
Ma klo 18 Siunaa Israelia (kuukauden ensimmäinen maanantai)

Huomioithan osallistuessasi epidemian turvallisuusohjeet.

Solut

Suosittelemme, että mahdolliset kokoontumiset tapahtuisivat kodeissa tai ulkotiloissa turvavälit huomioon ottaen. Huolehditaan edelleen hyvästä käsihygieniasta eikä tavata muita ihmisiä ulkonakaan edes lievästi hengitystieoireisina. Riskiryhmiin kuuluvien tulee noudattaa kaikessa edelleen erityistä varovaisuutta.

Toimintamuodot

• Lapsi- ja perhetyön toiminnot alkavat normaalisti. Lisätietoa täältä.
• Nuorisotyön toiminnot alkavat normaalisti. Lisätietoa täältä.
• Keskiviikon Päivätilaisuus alkaa 2.9. ilman kuoroa, yhteislauluja ja kahveja. Maanantain Senioriystävät ovat tauolla toistaiseksi.
• Rukoustilaisuudet alkavat normaalisti.

Huomioithan osallistuessasi epidemian turvallisuusohjeet.

Seuraamme tilannetta ja viranomaistiedotusta ja viestimme mahdollisista muutoksista verkkosivujemme ja sosiaalisen median kautta. Mahdollisia lisätietoja antaa seurakunnan pastorit Usko Katto ja Petteri Arasalo.

 

Announcement from Tampere Pentecostal Church

Our church doors are open to the public. You are welcome to join if you are in good health. We will follow the applicable safety instructions in all the meetings. Please note, however, that you can also participate in the services online without any hesitation if you feel uncomfortable being physically present, or if you belong to a risk group.

We will continue to broadcast our services online. The church also produces a lot of media content, so please be sure to follow us on social media (Facebook, Instagram, Youtube) and our website.

We are able to open our services to the public due to the updated instructions given by the Government and THL. We will be taking into account the recommended safety distances and possible future changes if the disease situation worsens.

Updated instructions given by the authorities (in Finnish).

This is how we will be keeping the services safe at Tampere Pentecostal Church:

• We do not attend if we are experiencing the symptoms of the coronavirus disease.
• We keep the recommended safety distances, and maintain good hand hygiene.
• We leave every second row empty, and we also leave two empty seats between us and others.
• We only sit next to people who live in the same household with us.
• We come to the hall only after we have disinfected our hands.
• We do not use the coat stands, but the toilets are in use.
• We do not serve coffee or tea downstairs.
• We do not open or close the doors to the hall ourselves (one of the doors will always be kept open).
• We do not sing together.

This is how we will be keeping Skidijumis and Skidikirkko safe:
• We attend only if we are fully healthy.
• We limit the number of children who can attend the 5 pm Skidikirkko: There can only be 30 children of age 6–11 upstairs, and 15 children of age 3–5 in the kellarisali downstairs. No limits in how many children can attend the 11 am Skidijumis.
• We use hand sanitizer when we come and before doing crafts or playing or when we start doing something new. We also wash our hands before Skidikirkko.
• We make sure we keep the recommended safety distances when in line or on the move and by sitting further away from each other during all the different activities.
• We do not play anything that involves physical contact.
• We do not sing together or eat anything at Skidijumis or Skidikirkko.
• We remind each other of the right way to cough.

Online broadcasts – on our website or on Youtube

Sunday at 11 am Morning service (Interpretation only in the church)

Events at the church

Sunday at 11 am Morning service
Sundays at 5 pm Iltakirkko
Sundays at 5 pm English Service
Saturday at 7 pm Lost & Found
Tuesdays at 7 pm Prayer meeting
Mondays at 6 pm Bless Israel events (on the first Monday of the month)

When attending, please consider the safety instructions that are to be followed during the epidemic.

Cell groups

We recommend that gatherings take place at homes or outdoors, and that the recommended safety distances are kept. Please also still maintain good hand hygiene, and do not meet other people even outdoors if you are experiencing the symptoms of the coronavirus disease. Those in a risk group should still take extreme caution.

Church activities:

• Children’s and family activities will begin. Read more in Finnish here.
• Public youthwork activities will begin. Read more in Finnish here.
• Wednesday’s midweek service will begin September 2 without choir, singing together and coffee service. Monday’s service for seniors are suspended for the time being.
• Prayer meetings will begin.

When attending, please consider the safety instructions that are to be followed during the epidemic.


We will monitor the situation and all information given by the authorities, and communicate any changes through our website and social media channels. For more information, please contact church pastors Usko Katto or Petteri Arasalo.